Ateism, nerespectarea lui Dumnezeu

Cuvântul ateism înseamnă mult!
Ca să fii ateu trebuie să ai nişte calităţi sublime. Ca de exemplu: să poţi nega științific existenţa lui Dumnezeu, să poţi nega teoretic existenţa lui Dumnezeu, să poţi nega intelectual existenţa lui Dumnezeu, să poţi nega teologic şi patristic existenţa lui Dumnezeu, iar apoi, să ajungi raţional, să negi vehement existenţa lui Dumnezeu!
Dar, la noi, ateii sunt nişte trântori care nu au citit în viaţa lor Crezul (Simbolul Credinţei), care au dat la vârste fragede de distracţie, femei, băutură şi ţigări şi, pentru că ei se simt bine, cred că nu există Dumnezeu pentru că nu se vede!

RUGĂCIUNEA ATEULUI: “Doamne, Dumnezeul meu, ştiu că nu sunt vrednic, nici în stare să Te primesc sub acoperământul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu şi surpat şi nu afli în mine loc potrivit ca să-Ţi pleci capul. Ci, precum din înălţime Te-ai plecat pentru noi, pleacă-Te şi acum spre neputinţa mea. Şi precum ai binevoit a Te culca în peşteră şi în ieslea necuvântătoarelor, aşa binevoieşte a intra şi în ieslea necuvântătorului meu suflet şi în întinatul meu trup.” (Fragment din Rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur)

Acesta este o oarecare rugăciune de dezlegare pentru omul necredincios, este o oarecare rugăciune, din care să se înţeleagă că şi acolo, dacă te prinde o ploaie mare, în surpătura aia, stai şi sub un şopron dărâmat. Dacă te prinde o ploaie mare, te bagi şi sub o streaşină putredă sau oriunde ar fi, te adăposteşti. Aşa şi Dumnezeu are această pretenţie de la noi ca să stea sub putregaiul acela de necredinţă şi ateism!
Să vă redau o discuţie cu un băiat, un filosof simpatic.

“- Dar ce, părinte, mă poţi obliga să cred în Dumnezeu?
– Datoria mea nu este să te oblig pe tine să crezi în Dumnezeu, datoria mea este să îţi explic că, atâta timp cât nu crezi în Dumnezeu: DEZAVANTAJ TU! Nu eu! E treaba ta! Te priveşte personal, de conflictul interior dintre tine şi Dumnezeu te priveşte pe tine direct şi personal, de ce ai ajuns tu să intri în conflict cu Dumnezeu!
– Păi, dacă El nu există!!!
– Cum aş putea să am eu certitudinea că nu există Dumnezeu, când cel mai amărât şi păcătos popă, care stă într-o văgăună, într-un sat uitat de lume, şi pe care tu nu dai doi bani, dacă el bagă mâna într-o găleată de apă şi face de trei ori cruce, cu epitrahirul la gât, apa aia nu se mai strică. Fă şi tu aşa!
– Nu mă interesează!”