Atitudinea neclarificată a Părintelui Hrisostom Filipescu

 DIAVOLUL ȘI INȘELĂCIUNEA ISPITIRII

„Şi nu ne duce pe noi în ispită..” Rugăciunea Domnească Înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!”(Gal.1,8) „Starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi..”(Luca 11:21-26) „Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită”(1Petru 5:8) „Cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu”(I Ioan 4, 1)

Atitudinea neatentă sau neclarificată a Părintelui Hrisostom Filipescu poate tulbura și răni inima fiilor duhovnicești pe care i-a păstorit, păstrând o tăcere care nu justifică, nu lămurește o problemă hipersensibilă. Înțeleptul Solomon spune: „Nebunului drepte sunt cărările lui în mintea lui”.(Pilde)

Constatăm cu multă scârbire și durere sufletească, că spusa marelui cuvios Macarie al pustiei Egiptului, este la fel de autentica și adevărată în zilele noastre. „La vremea de apoi călugării vor fi ca mirenii…” Aceasta din cauza nelucrării autentice a voturilor depuse la începutul viețuirii monahale, la intrarea în mănăstire.

Cum să afirmi cu seninătate și nepăsare că te rupi de biserica lui Hristos și te înfiezi altei comuniuni creștine străine după bunul plac, să fie ispitire sau înșelare demonică? Doar diavolul dezbină și risipește oile cuvântătoare, „cel năimit când vede lupul venind lasă oile și fuge, pentru că nu-l doare inima de oi, Păstorul cel bun își dă viața pentru oile Sale”(Ioan 10, 9-16)

Cum să poruncești ca subordonat propriei tale ierarhii superioare sau Sinodul bisericii, după părerea personală în urma unor acuze sterile, vorbe goale, clevetiri, bârfe nefondate?

Spovedania publică a păcatelor altuia în mod public, fără a ne vedea bârna din ochiul propriu, este act demonic de judecarea aproapelui, uitând că Dumnezeu este unicul Judecător suprem al fiecăruia. Zice Sfântul Apostol Pavel: „Cine ești tu să judeci pe sluga Mea dacă stă sau cade?”

Să numim această situație stare de normalitate, a te ascunde, a tăcea, a presăra picanterii incendiare despre înalte fețe bisericești, fără o justificare, fără o explicație, pe pagina facebook personală a părintelui, pagină unde se hrăneau duhovnicește aproape 100 de mii de suflete, chiar vă pare corectă această țesătură demonică? Fără să dați o explicație propriilor ucenici, de ce toate acestea Părinte Hrisostom?

Vă motivează atât de mult faptul că sunteți psiholog sau clinician? Oare sufletul nemuritor, Dumnezeu, rugăciunea, pocăința, smerenia, mântuirea, nu țin de preot și de duhovnic? Dar trupul, boala, medicația, doctorul nu țin de lumescul din noi?

Să nu uităm de bună cuviință, reverența și smerenia creștină care stau la baza mântuirii sufletești. Unde-i cuviința și respectul față de ierarhul căruia datorați slujirea preoțească, duhovnicia, stăreția și celelalte răspunderi spirituale primite pe încredere și chemare de la Dumnezeu.

La hirotesia în duhovnic, la fel ați făgăduit ascultare călugărească? După învățătura canoanelor bisericii povățuind obștea creștină înspre Dumnezeu și Legea Adevărului lui Hristos?

Să lepezi harul Duhului Sfânt și slujirea preoțească, pe motiv ca ești mare clinician-psihiatru, mare psiholog, nu este un lucru normal să te erijezi în căpetenie de oști, pentru faptul că ești apreciat pe facebook de 100 de mii de oameni, nu-i creștinește să facem răscoale în biserică. Biserica unește suflete nu face tabere și gâlcevi.

Formatorii de opinie trebuie să aibă echilibru sufletesc, pace, înțelepciune multă, discernere!

Mă întreb oare nu cumva aici în situația de față, chiar părintele doctor-psiholog Filipescu Hrisostom, face dovada că ar avea mare nevoie de un control psihologic de specialitate? Spune însuși Domnul Hristos: „doctore, vindecă-te pe tine însuţi” (Lc. 4, 23). Domnul ne spune iarăși: „orb pe orb povățuindu-se cad amândoi în groapă”(Matei 15, 14).

Chiar vă doriți să vă atrageți mânia lui Dumnezeu prin aceste blasfemii și faptele ce îngăduiți să se scrie în pagina de facebook? Poate chiar smintindu-se cei peste 100 de mii de credincioși, pe care i-ați zidit până acum sufletește, vă pare o glumă, sau nu vă gândiți și la voia lui Dumnezeu ori la dreptatea Lui. „Vai de cel ce s-a smintit, dar mai vai, prin cine vine sminteala.”(Matei 18:17).

Este normal să lepădați lucrarea Duhului Sfânt și să vă faceți piedestal din omul cel vechi, mort la călugărie prin votul smeremie și al ascultării, uitând de cetățenia Duhului din călugărie, pr. Hrisostom duhovnicul și staretul lui Dumnezeu?

Trebuie să vă hotărâți singur, ori sunteți preot, duhovnic, monah, stareț, ori ați rămas mirean cu titulatură de medic, psiholog, clinician? Ați făcut un ghiveci din sufletul dumneavoastră, din slujirea preoțească, din călugărie, din duhovnicia dumneavoastră, poate reușiți să înțelegeți rătăcirea și înșelarea în care diavolul va împins cu fiecare clipă de zăbavă, pe care o petreceți în păcatul răzvrătirii, față de Hristos, față de ierarhie. Spune marele Apostol Pavel: „Dumnezeul nostru este al rânduielii, nu al neorânduielii”. (I Cor. 14, 33)

Fie-vă milă de Domnul Hristos, de sfintele Lui răni, de pata lăsată pe obrazul Bisericii în care slujiți, de sminteala făcută în ochii, mintea, sufletul și credința simplilor creștini și a monahilor din obștea cârmuită. Biserica, preoția, stăreția, slujirea lui Hristos nu este un târg în care intri când vrei, stai cât vrei și pleci când ți se năzare.

Bine ar fi să nu dărâmați ce ați clădit spiritual până acum, să vă reveniți în sine ca în parabola „Fiul Risipitor”. V-ați adăpat din izvoare tulburi părinte, este plin internetul de apărători închipuiți ai Ortodoxiei, ai Sfintilor cuvioși Părinți ai lui Hristos. Sunt mai mulți antiecumeniști decât ortodocși, sunt mai mulți antihristologi împotriva lui Antihrist, decât rugători adevărați cu inima curată și smerită.

Toți stau ca paparazzi să prindă orice vorbă, orice gest, orice mic defect al unui cleric sau episcop, să umple internetul și media cu ele. Aceștia nu sunt apărători ai Ortodoxiei, sunt niște unelte demonice denigratoare la adresa lui Dumnezeu, a bisericii, a clerului și a ierarhiei, oricum vor primi plata lor la vremea cuvenită, iar numele lor vor fi în slujba celui care au muncit, dezbinătorul diavol..

Indiferent de devierea și rătăcirea înșelătoare, prin care diavolul va scos din îndatoririle sacre ale lui Hristos, Biserica va rămâne tot „Una Sfântă, Sobornicească și Apostolească” cu toate presiunile sataniste care o împresoară, trebuie știut: „Porțile iadului nu vor birui biserica în veacul veacului”.(Matei 16, 18) Să nu uitați părinte Hrisostom: „Să ne rugăm Domnului să dea secerători vrednici, la vremea secerișului, secerișul este mult și secerătorii puțini”(Luca 10:2)

Ruperea Bisericii, dezbinarea, sminteala, tulburarea credincioșilor, nu au treabă cu Duhul Sfânt nici cu Dumnezeu. Ca fiu legitim al Bisericii prin Sfântul Botez și Hirotonie, sunteți obligat moral să nu vă depărtați de mama spirituală unde ați fost altoit prin Duhul Sfânt. Sfântului Apostol Pavel,  îl în­deamnă pe Episcopul Timotei, zicând: „Ţine dreptarul cuvintelor sănătoase cu cre­dinţa şi cu iubirea ce este în Hristos (2 Timotei 1, 13-14). „Sileşte-te să te arăţi încercat înaintea lui Dumnezeu, lucră­tor cu faţa curată, drept învă­ţând cuvântul adevă­rului“ (2 Timotei 1, 15).

„Unde este episcopul este Hristos, unde este Hristos este și Biserica, unde este Biserica este și Duhul Sfânt, unde este Duhul Sfânt este pace, dragoste, îndelungă răbdare, smerenie, curăție, este și mântuire.”(Sf. Evanghelie). „Afară de Biserică nu există mântuire.” ( Sf.Ciprian).

Un sfat simplu dar sincer pentru ucenicii părintelui și pentru el personal în vreme de ispită. „Acest soi de diavol poate fi izgonit cu multă smerenie, cu rugăciune și post..”(Marcu 9,29)

Parintele Calistrat 

Sursa foto: internet