BETLEEMUL ASTĂZI

 

Și astăzi ne oprim în grabă
Cu mintea să privim la cer
Lumina Stelei ce străbate în
noaptea sfântă,
Către slăvitul loc al peșterii sărace
Deasupra ieslei de la Betleem.

Suntem ca magii ce suspină tainic
Dar pe Iisus nu-L căutăm
Uitată-i calea Stelei,
Din nepăsarea minții noastre
Nici ochii nu-i mai ridicăm la cer.

Tu Doamne, multă milă ai
De neamul omenesc cel chinuit
Tu ai ales Fecioara,
și Steaua tu ai rânduit,
Să arate magilor tot, ce fusese proorocit
Locul Întrupării Tale și cum pe lume ai venit.

De mii de ani colindul sfânt
Și glasul Sfintei Evanghelii
De Iisus cel veșnic ne-au vorbit
Cum pe întuneric într-o noapte
Înconjurat de îngeri și păstori
În Brațele Feciorei de magi ai fost slăvit.

Aur, smirnă și tămâie sfântă
În toate altarele noi astăzi închinăm,
Celui ce S-a nascut din Maica Sfântă
În ieslea de la Betleem.

Când a Înviat din morți atunci
Pe Tron cu Tatăl, sus la Cer a stat
De moarte și păcat
Pe toți ne-a dezlegat.

Azi, în măreața zi de Ajun,
Cu drag aș vrea ca să vă spun
La toți creștinii credincioși,
Cum să-L slăviți pe Domn’ Hristos,
Iar de acum până’n vecie
Mila Lui cu noi să fie.

La anu’ și la mulți ani!

Pr. Calistrat, M-rea Vlădiceni Iași.
25.12.2018 – La sărbătoarea Nașterii Domnului.