BUNĂ DIMINEAȚA, ANUL NOU!

 

– Treci mereu și ne momești,
Cu bucate alese, vorbe bune și povești.
Petrecere și multă voie bună,
Mereu smulgând câte un spic,
Dintr-a vieții noastre veșnică cunună.

– Tot petrecând de ziua ta,
Mereu grăbiți uităm
Că fruntea ne-o albești,
Că tu ne și îmbătrânești.
Ne trece viața și mergem spre sfârșit
Dar tu cu spor și cu de toate,
Mereu, aduci belșugul mult și roadele bogate.

– Ne aduci putere și multă sănătate,
Ne dai, dintr-ale tinereții daruri,
Cu prietenii, cu frumusețe, cu dor, cu prunci și multe altele…
Dar spre sfârșitul vieții Noi le uităm și le lăsăm, încet pe toate.

– În fiecare an când ai plecat,
Sănătoși și plini de veselie ne-ai lăsat,
„LA MULȚI ANI” , am tot urat
La mic și la mare, la toți cei ce ‘i iubim,
Însă „legea firii” este să îmbătrânim,
Și cu toții lângă țintirim, să ne odihnim.

– Cu credință tare și nădejde sfântă,
În Raiul veșniciei toți să ne oprim.
Mântuiți cu toții, lângă Domnul Hristos să fim,
Dacă în astă viața ce-am trăit,
Multe fapte sfinte noi am săvârșit.

Râvnă multă, rugăciuni, să vă străduiți,
Dacă vreți ca să trăiți
Și aicea pe Pământ,
Și în lumea Veșniciei,
INTRU MULȚI ANI FERICIȚI!

ÎNDEMN DE SUFLET CU PRILEJUL ANULUI NOU.

Cu aleasă prețuire, cu deosebit respect și considerație, vă aducem cele mai alese urări de bine, tuturor iubitorilor paginii noastre, cei de aproape și de departe, de aici din frumoasa Moldovă, plină de datini, de obiceiuri, de oameni buni, calzi și credincioși care îl caută permanent pe Hristos Domnul și calea spre mântuire.

„ÎN NUMELE LUI IISUS HRISTOS TOT GENUNCHIUL SĂ SE PLECE, AL CELOR CEREȘTI, AL CELOR PĂMÂNTEȘTI ȘI AL CELOR DE DEDESUBT”.(Epistole)

Să avem doar credință siceră, curată și lucrătoare! Să nu uităm diamantul cel mai de preț al nostru-sufletul, care trebuie dus lui Dumnezeu, curat și îmbrăcat în haina luminoasă de la Sf.Botez!

Pentru Anul ce vine, pe lângă prosperitatea materială, financiară, culinară și de orice fel, să cerem Domnului Hristos, sănătatea trupească și sufleteacă nouă și celor dragi inimilor noastre!

Să ne propunem ca în anul care începe-2020, să ne însușim câteva valori morale și intelectuale, care să stea la baza formării omului etic, moral și duhovnicesc!

Este bine știut că familia naturală, compusă din mama și tata, alături de școala celor șapte ani de acasă sunt izvorul tuturor valorilor care trebuie să domine lumea noastră creștină.

Să ne dorim să fim vrednici de mila lui Dumnezeu și ocrotirea harului Duhului Sfânt, fiind buni păzitori și împlinitori ai cuvintelor Sfintei Evanghelii!

Să fim buni români creștini, demni români patrioți, să iubim valorile ethosului nostru românesc, cultură, doină, folclor, poezie, tradiții, dor, credință vie, Altar și Euharistie!

Să nu uităm că fără Dumnezeu nu putem face nimic, pierim ca neam, ca țară, ca limbă, ca istorie!
Excluderea lui Dumnezeu din viața și Istoria românilor, înseamnă clar peirea acestei țări cu tot cu oamenii și frumusețile ei, dăruite de Dumnezeu.

Să lăsăm izvoarele răului, hula, necredința, mândria, răutatea, care niciodată nu au zidit în trupul neamului românesc ci din contră au atras mânia și supărarea lui Dumnezeu, de câte ori acest neam nu a îngenunchiat cu evlavie, cu pioșenie, cu credință smerită în fața Atotputernicului Dumnezeu!

Să fim buni, blânzi, omenoși, demni, milostivi, ajutători, alergând de la chipul creștinesc, la asemănarea cu Dumnezeu, Tatăl nostru Cel din cer!

Când mila și rugăciunea, postul și Sfânta Liturghie vor pleca dornic genunchii acestui neam românesc la Tronul Slavei lui Dumnezeu, abia atunci acest trudit și harnic popor, va fi curățit de bunul Dumnezeu, de toate omizile otrăvitoare care mănâncă floarea tinereții acestei țări și-i sug sângele și truda neamului, fără măsură și fără conștiință.

– Cu o nădejde sfântă, bazată pe temelia sfințeniei și vitejiei strămoșilor, cu nădejdea în Dumnezeu, prin rugăciune și străduință, vom fi din nou un neam unit, curajos, bărbătos, înțelept și cumpătat, prudenți la provocările contemporane și moderne, înflorind precum floarea de nufăr în apele mâloase ale bălților și mlaștinilor.

Ca o încheiere a tuturor îndemnurilor pentru anul care urmează, vă dorim multă bucurie, liniște, har divin, alături de tradiționala urare:

LA MULȚI ANI!

Parintele Calistrat, 31 XII 2019.