Cuvant de invatatura la Invierea Domnului

Gânduri de Înviere

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru dânsa! ( slujba Paștelui)

Din taina nopții sfinte se aud glasuri când îngerești, când pământești, cuvinte ce cutremură pământul și deschid mormintele drepților, precum Evanghelia ne arată despre Învierea lui Hristos din ,,mormântul gol dar plin de lumină” comfirmându-ne că Stăpănul vieții și al Biruitorul morții sărbătorește taina mântuirii oamenilor în Cer, pe Scaunul Slavei cu Tatăl și cu Duhul toate umplându-Le, Cela ce este Necuprins.

Toate cele pătimite de Hristos în săptămâna patimilor, vânzarea, prinderea, dezamăgirea, părăsirea de către ucenici, judecata nedreaptă, jignirile și sărutul viclean al Iudei, batjocura de la curtea lui Ana și Caiafa, batjocura poporului la pretoriu în fața lui Pilat, scuipările, lovirile, hlamida, coroana de spini, lanțurile, palmele, trestia, oțetul cu fiere, purtarea crucii de rastignire, calvarul și prăbușirile sub povara crucii; apoi pironirea sfintelor Sale mâini și picioare, ridicarea crucii și batjocura celor din dealul Golgotei, ..”de ești Fiul lui Dumnezeu dă-te jos de pe Cruce, mântuiește-Te pe Tine cum i-ai mântuit pe alții!”
Toată acestă durere a vinerii celei mari, care aduce doliu în Cer si pe Pământ, deodată este uitată și ștearsă de puterea zilei celei neînserate a veșnicei iubiri dumnezeiești.
După vinerea lacrimilor și întristării, a durerii sufletești sfâșietoare, vin și semnele bucuriei, semnele iubirii, semnele luminii, semne ce vor lumina și preamări această noapte sfântă de mântuire.
Vin zorile veșnicei zile pe care a făcut-o Domnul, să ne odihnim și să ne veselim veșnic întrânsa, vine Ziua Învierii, să ne bucurăm popoare, vine după vineri, să nu uitați frați creștini, vine DUMINICA, ziua cea veșnică care ne va ține cu Hristos prin credința, iubire, rugăciune și Euharistie ,,F.A.cap 2.vers.42.
Duminica Invierii și împăcării cu Tatăl prin jertfa de iubire supremă a Fiului: Cruce, Moarte și Înviere.
HRISTOS A ÎNVIAT

– Cuvântul părintelui Calistrat, de la Mănăstirea Vlădiceni, Iaşi – în noaptea de Înviere.