Cuvânt de sfătuire la începutul Postului Nașterii Domnului

„Unul crede să mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia?” (Rom. 14:2-3).

Faceți-vă sufletul și inima iesle a bunătății pruncești să puteți înfășa în dragoste și iubire pe Hristos Mantuitorul sufletelor noastre.

Să-L învelim cu fapte bune cum zice în Sfintele Scripturi, cu scutecele rugăciunii încălzindu-L, în post căutând lumină stelei călăuzitoare de la ieslea Betleemului.

„Credinţa fără fapte, moartă este!”(Iac. 2, 17).

Se simte izul de tămâie, se aude în depărtări cum vin murmure de colind cu parfum de lumânări din ceară în foșnetul filei de Ceaslov și Psaltire, să vedem cu ochii minții, magii venind să vestească marea bucurie a Nașterii lui Hristos.

Să petrecem în bucuria rugăciunii și a postului, așteptând marea venire a Domnului Hristos peste lumea plină de suferințe, controverse ideologice, dureri, necazuri și griji, să simțim liniștea care se așează peste noi prin harul Duhului Sfant, să vină pacea cântată de îngeri și peste sufletele noastre.

Nevoințele și lucrarea sufletească rodnică să stralucească la toti iubitorii de Hristos, si să putem înmulți binele și lumina credinței în aceste vremuri ciudate, uneori bântuiți de lupta împotriva lui Hristos, prin fapte potrivnice propovăduite și implementate intenționat în inima creștinătății.

Să zicem si noi duhovnicește ca Proorocul David: „Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului!”

Adică înmulțind dragostea și bunătatea prin rugi, fapte bune si post duhovnicesc, să dobândim lumina dumnezeiască din noi si pacea inimilor.

Să așteptăm Nașterea Domnului cu bucurie toti cei ce iubim pe Hristos. Post Binecuvântat!

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bunăvoire.”(Luca 2, 13-14).

„Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l!, Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul!”

(Cuvânt de sfătuire la începutul Postului Nașterii Domnului)
Părintele Calistrat – Vlădiceni Iași. 15.11.2018.