Cuvânt de suflet la sărbătoarea Nașterii Domnului

 

„TAINA LUMII VĂZUTE ESTE FRÂNTURĂ DIN TAINA LUMII NEVĂZUTE, DE ACOLO DE SUS, DIN ÎNALTUL CERURILOR, DIN SÂNURILE TATĂLUI, DE UNDE S-A ÎNTRUPAT DOMNUL HRISTOS.

– ÎN CELE DIN URMĂ, LA PLINIREA VREMII ÎN PEȘTERA DE LA BETHLEEM, PRUNCUL IISUS S-A NĂSCUT DIN PREACURATA FECIOARĂ MARIA SUB VREMI, ÎN IESLEA SĂRACĂ ȘI RECE, SUB SFÂNTA LUMINĂ A STELEI CĂLATOARE, CE CĂLĂUZEȘTE LUMEA LA TRONUL IESLEI SMERITE, ÎNCONJURATĂ DE DOBITOACE.

– ÎNGERII ȘI MAGII ARATĂ LUMII PRIN STEA, CALEA CE DUCE LA UNICUL ȘI ADEVĂRATUL DUMNEZEU, CEL CE POATE DA LUMII VIAȚĂ, PACE ȘI MARE MILĂ.

– Privind Steaua învățăm că Cerul are viață și lumină din Lumina Lui.
– El Cel care l-a creat, i-a dat poruncă Cerului să ne facă nouă viața frumoasă și plină de frumuseți nesfârșite, să trăim vise și doruri veșnice cu aprinsă dorință de a fi cât mai aproape de Creator și totodată, viitorii pretendenți și casnici ai Raiului, în Lumina cea pururea fiitoare a Slavei Sale veșnice.

– Ascultând îngerii și păstorii cum umplu Cerul și Pământul de cântările lor, în noaptea sfântă a Nașterii lui Iisus, putem înțelege că pacea și liniștea duhovnicească a lumii, vine din prietenia oamenilor cu îngerii lui Dumnezeu, abia atunci lumina și harul Duhului Sfânt sfințește și plinește lumea aceasta cu toată puterea Lui.

– Astfel se înțelege de ce veșnic, în rugile noastre de taină, cerem lui Dumnezeu-Creatorul lumii, „Precum în Cer așa și pe Pământ”.
– Întreaga umanitate respiră spiritual, dorul de Dumnezeu și de veșnicie, dar mai ales dorința sfântă de a mai fi din nou ca îngerii lui Dumnezeu din Cer.

– Luând seama la Magii persani, deși păgâni de credință, au reușit să se bucure de mila Celui Preaînalt și privind Cerul și lucrarea Stelei Lui, au putut citi în mersul Stelei, drumul ce duce la sălașul lui Iisus Hristos, Împăratul lumii.

-Au primit ca răsplată viața în lumină, ajungând la măsura înștiințării de către îngerii lui Dumnezeu, că trebuie să uite calea Irozilor urâtori de Hristos și să ducă vestea Nașterii lui Iisus cu ei în întunericul lumii lipsite de lumina lui Hristos.

– Magii alături de Stea, de îngeri, de păstori, de dreptul Iosif și Sfânta Fecioară Maria, sunt întâii începători ai izvorului Colindelor veșnice și vii din inima lumii creștine, adică ei sunt prin faptă, adevărații împlinitoritori ai Evangheliei lui Hristos, așa cum a fost ea proorocită, vestită și descoperită, pas cu pas în lunga Istorie a Vechiului Testament prin lucrarea Duhului Sfânt și truda sub har a proorocilor și tuturor neamurilor de la protopărintele Adam pâna la Preasfânta Fecioară Maria, care L-a Născut pe Cel Unul născut.

– Lucru arătat și în drumul Emaosului de Însuși Iisus cel Înviat, ascuns ochilor îndoielnici ai apostolilor Luca și Cleopa, în chipul unui străin singur în Ierusalim.
„Și le-a vorbit toate Scripturile de la Moise, de la prooroci, de la psalmi, toate până la El.
Cum Fiul Omului trebuia să pătimească și apoi să intre în Slavă”..(Ev.Luca cap.25).

– Astăzi după două mii de ani putem urma modul perseverent al magilor din Șiparul Egiptului, care nu au ezitat a privi Cerul înstelat cu credință dar și cu știința citirii în stele, până au descoperit Steaua mântuirii lumii, Steaua lui Hristos, care în taina nopții cosmice a învins întunericul necredinței lumii fără Dumnezeu, luminând cu lumina ei nefirească, calea care duce la Adevărul Vieții, Hristos.
„…De la Stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptății”…(Troparul Nașterii).

– Și noi creștinii de astăzi, dacă vom privi permanent Cerul și vom trimite smeritele rugăciuni la Tronul Tatălui, vom avea ochii minții, cei sufletești deschiși la steaua noastră personală, care ne va călăuzi în Împărătia Tatălui, la loc de lumină și bucurie veșnică.

– Vom fi magii și colindătorii propriei noastre stele care ne va călăuzi prin credință curată și lumina Sfintei Evanghelii, la Calea lui Hristos.
– Cale ce ne conferă singurul Adevăr absolut și mântuitor, dătător de Viață veșnică prin Pâinea cea Vie a Euharistiei Veșnice, Trupul și Sângele lui Hristos.

– Prin aceste îndemnuri trebuie să fim conștienți că de oriunde am privi Cerul, de acasă, sau de departe de casă, steaua noastră personală, strălucește după credința și faptele noastre.

– Ori vom fi prieteni și iubitori de taină și lumină, de viață veșnică și de Hristos, ori vom orbecăi în întunericul suferințelor acestei vieți trecătoare.

„Umblați în lumină ca fii ai luminii, cât aveți lumina la voi.
Cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge”…(Sf.Evanghelie).

– Să primim în suflete pe Hristos cu aceiași smerenie cu care L-a primit peștera Bethleemului pe Pruncul Iisus, să fim proprii noștri magi ai stelei noastre călăuzitoare, atât pentru noi personal, pruncii și familiile noastre, pentru prieteni, pentru cei din suferință, dar și pentru cei care încă nu pot, sau nu au descoperirea că privind mereu Cerul vor vedea steaua lor luminoasă și așa de fapt, vor descoperi pe Dumnezeu care este în Cer.
„Tatăl nostru care ești în ceruri”..(Rug. Domnească).

– La final de post și nevoință duhovnicească, fiind sfârșit de an calendaristic, fiind vreme de bilanț și cugetare în sine, atât la cele bune cât și la neîmpliniri, să punem hotărâre duhovnicească de îndreptare sufletească și de corectare a faptelor mai puțin vrednice de viața creștină, să putem deveni vase de cinste în Biserica Slavei lui Hristos.

– Cu ocazia începerii ciclului sărbătorilor de iarnă, doresc la toți fii duhovnicești, la toți prietenii, la toți iubitorii paginii noastre, la cei din țară și de departe, să aibă parte de mântuire, de lumina lui Hristos, de împliniri și realizări materiale și spirituale, de pace și sănatate, în orice vreme și în orice loc ar fi, să aibă mila lui Dumnezeu peste sufletul și viața lor.

– Pentru că tradiția noastră românească și creștină permite să adresăm îndemnuri și urări de suflet, îndrăznesc să doresc tuturor, să aibă parte de sănătate, belșug, copii sănătoși și realizați prin harul credinței și educației, alături de tradiționalul:
– LA MULȚI ANI !!! –

Cu tot respectul și prețuirea, Părintele Calistrat.