Duhovnicul

Duhovnicul sau părintele duhovnicesc nu este una și același lucru. Duhovnicul este omul încercat în experiența duhovnicească, duhovnicul este omul care are puterea de a se lupta cu duhurile și a le discerne, lucru pe care deseori nu-l vedem, pentru că putem întâlni multe încurcături duhovnicești făcute exact pe pretextul duhovniciei (și am să vă arăt unde apare greșeala), și părintele duhovnicesc care poate să fie și bunicul meu, bunica mea, și mama mea, o rudă, un prieten, și un cunoscut, oricine are o trăire duhovnicească autentică.

Părinții duhovnicești sunt cei care te formează în calea credinței. Duhovnicul este cel care prin puterea punerii mâinilor episcopului, în primul rând are hirotonia în preot, duhovnicul care prin puterea citirii episcopului desupra capului lui primește puterea hirotesiei (adica puterea dezlegării păcatelor) – iar lucrul acesta îl găsim direct la Mântuitorul Iisus Hristos, căci vom întâlni și mentalitățile grecești care spun că gândurile pot fi primite de orice bătrân, de oricine care e sporit. Da, pot fi primite, dar nu și dezlegate!

Dezlegarea prin Sfinții Apostoli a fost dată numai urmașilor apostolilor: arhiereul, episcopul și preotul, care are această putere de a dezlega păcatul propriu zis prin formula canonică a dezlegării: „Eu nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi-este dată mie, te iert și te dezleg de toate păcatele mărturisite!” Pe care le-ai săvârșit cu știința și cu neștiința din copilărie până în ceasul de acum! „Și te dezleg cu puterea ce îmi este dată în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Amin!” căci așa spune Sfânta Scriptură!

Și în felul acesta tu ești spovedit de păcatele spovedite și mărturisite sau de vreunul mărunțel, uitat, nespus la timp sau nespovedit, iar în felul acesta te-ai eliberat. Dar acesta este duhovnicul, nu are treabă cu părintele duhovnicesc!

Părintele duhovnicesc poate să îți fie orice călugar bătrân din mănăstire, duhovnicul este cel care știe să plesnească inima să nu mai rămână cu vanitate, cu orgoliu, cu ambiție, cu ceva în ea. Adică să iasă tot și să se arunce afară!
Și spune așa: „Eu te dezleg dar să știi că înaintea ta stă Hristos! Dacă tu crezi că față de El mai ai vreo datorie nu te împărtăși, dar dacă te simți cu cugetul curat, du-te și ia Sfintele Taine!” Te-a pus în fața Supremului!