Mesajul de Anul Nou al Părintelui Calistrat!

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, Împaratul Timpului Ceresc!
Cu sfiala sfantă aș îndrăzni dragi credincioși, creștini iubitori ai Paginii Noastre Ortodoxe, iubitori de Dumnezeu, să-mi permiteți să vă amintesc că Domnul Hristos, este și va rămâne, și va fi veșnic LUMINA LUMII..
De aceea, la finalul anului care azi s-a încheiat, să medităm cu profundă durere sufletească, dar și cu compasiune în același timp, cu nadejde în Dumnezeu, la toată Ecologia Spirituală a Biotopului Creștin al Europei Spirituale și Culturale, ancorată în Creștinismul Profund a lui Hristos, de la Sfantul Apostol Andrei până la Sfântul Apostolul Pavel – Gura Duhului Sfânt – cum se alterează și se distruge pic cu pic, din propria noastră nepăsare și indiferența necreștină!
„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi.”(Evrei 13, 7-8)

Căutând cu luare aminte la Tăvălugul Furtunos al Non-Valorilor, la Tăvălugul Desacralizării și la viteza cu care impus dinadins acesta, a poluat Europa moral, prin căsătoria între persoane de același sex, legiferând Fărădelegea și Imoralitatea, au poluat Familia Creștină a Europei prin Legea lejeră a Divorțului, și chiar rapid prin Legea Concubinajului, a Căsătoriei de Probă, Familia Mono-Parentală și a Toleranței Păcatului, sub pretextul Civilizației Sociale și a Evoluției Mentalității Umane, prin multa Cunoaștere și prin Evoluția Științifică.
Apoi Poluarea Culturală prin incultură, și Promovarea Valorilor Neconstructibile, lipsite de sensul și existența lor. Apoi Poluarea Discursului Politic Sănătos, prin eliminarea sensului real de Patriot, Naționalist, Cinste, Dragoste de Țară și semenii pe care îi călăuzești.

Apoi Poluarea Cultului Muncii cinstite, corect plătite, Poluarea Cultului Demnității Umane, cetățeanul fiind doar forță de muncă, sau plătitor de impozite și un simplu contribuabil..
Aceste pacoste și cataclisme sociale care împing la distrugerea Culturii Europei, a Credinței Creștine redusă la formalism și obicei, ucid sufletul frumos al Europei Creștine și adevărate… azi bolnavă, șubrezită și putrezită.

Poluarea Etnică, Amestecul Etnic forțat sau coordonat, duc tot la dezastre și catastrofe neînchipuite! Poluarea rațiunii sănătoase, prin inducția de boli închipuite – rezultatul abuzurilor aberante ale creștinilor, duce la îmbolnăvirea socială a întregii Societăți a Europei, punându-se accent pe Industria Farmaceutică și construirea de spitale, în loc de viața normală, cumpatată și o educație morală sănătoasă, o chibzuință a lucrurilor din viață, și a eticii personale a fiecăruia din noi în parte.

Toată această poluare „New Age”-istă, a gândirii haotice sociale, sunt pe punctul de a declanșa o Catastrofă Globală Umană. Se vorbește de Război, de Ucideri, de Teroriști, de Moarte, de Sânge, de Crime, de Lipsa de Iubire între oameni, și de Neîncredere!

De ce ne ucidem? De ce ne urâm? De ce ne facem șicane și greutăți unii altora? Totul din Lipsa de Conștiință, indiferent de credință – fie că e vorba de o formă de credință inferioară sau superioară, nerevelată sau revelată, cum este Creștinismul Domnului Hristos – oamenii nu au voie sa urască, să ucidă, să distrugă, pe semenii lor, să-i lipsească de Darul Sacru al Vieții ăi Iubirii.
Aceste aberații și ieșiri criminale, nu vin pe fond religios, ci vin pe fondul Poluării Morale Personale, Sociale, Spirituale și prin Poluarea Adevărului Divin, Singurul Mesaj Real și Autentic, Confirmat prin Legea Dragostei și a Iubirii!
Și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate.. „De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am arama sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea darul proorociei și tainele toate le-aă cunoaște și orice știință, și de aă avea atâta credință încât sa mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poarta cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu găndește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nadajduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată” (I Corinteni 12, 28-31; 13, 1-13).”

Acum, la Mijlocul Nopții Reci, ca Inima Umană Modernă și strict Rațională, la trecerea în Anul 2016, să stopăm Apocalipsa Imorală și Antisocială dintre noi, Fiii lui Dumnezeu, cei botezați și altoiți ăn Hristos și în Biserică.
Dacă suntem creștini adevărați și profunzi, în noaptea de Anul Nou Laic, lângă cupa de șampanie, lângă masa de bucate, să aiba loc și Icoana lui Hristos – Candela Arzândă și inima curată, plină de compasiune, iubire și înțelegere pentru semenii noștri.
FACEȚI LOC LUI HRISTOS ÎN CASA VOASTRĂ, SĂ VĂ FACĂ LOC ÎN CER LA TATĂL!!!

Dacă simțim Dragostea Lui, să nu-i uităm pe Martirii și suferinzii Creștini ai Siriei, pe Sfinții Creștini ai Egiptului din Țările Arabe, care au ales să stea cu Hristos în Cer așa cum și Familia Brâncovenească a Domnitorului Muntean care a ales Mucenicia, nu trecerea la Islam forțat! Așa și creștinii Siriei!
Noi ortodocșii liberi, măcar să ducem o colivioară, un colăcel, o lumânare, o mică jertfă de respect și dragoste creștină, oriunde vă aflați și în orice biserică vă reculegeți sufletește, și vorbiți cu Domnul Dumnezeu!
Acum la început de An Nou, să nu uităm de Fiul lui Dumnezeu care se prăznuiește la 1 Ianuarie, la 8 zile de la Naștere se botează cu TĂIERE ÎMPREJUR LA TRUP, după Legământul lui Avraam, primind numele Iisus. Primul botez al Legii Vechi. Tot la 1 Ianuarie cinstim si prăznuim pe Marele Vasile Ierarhul Cezareii Capadociei.

De aceea, îndemnul este și unul de Simțită și Cuviincioasă Bucurie și petrecere în familie cu cei dragi ai voștri dar și o trăire duhovnicească cu o reverență duhovnicească și specifică delicateții Sfinților lui Hristos. Măsura în toate, și cuviința în toate, arată educația creștină aleasa și un frumos respect personal, față de Dumnezeu – Marele nostru Creator și Părinte.
Pentru Anul 2016, prima prioritare este Sfințirea Vieții noastre personale, Sfințirea Timpului Liturgic din viața personală, Sfințirea Faptelor Bune și Împăcarea cu Dumnezeu!

Altă Prioritate Sfântă este Lupta de a păstra Valorile Creștine și Tradițiile sănătoase, care au ținut Neamul Nostru Românesc.
Să luptăm în apărarea Familiei Creștine, Singura Celulă Umanș Sănătoasă, care perpetuiază prin Voia lui Dumnezeu, Viața pe Pământ – Nunta Creștină, Cununia Creștină și normalitatea poruncită de Dumnezeu în Poruncile Evanghelice.

Tot în Anul 2016, să luptăm vehement și motivat ca Educația Sexuală în Școală, sa NU pătrundă în rândul prichindeilor și preșcolarilor, sau pruncii de la Clasele I-IV. Este prea devreme să le furăm Fecioria, Rușinea, Inocența și Curățenia Pruncească a Minții.
Nu lăsați să vă ucidă sufletește pruncii prea devreme, sunteți părinți creștini, nu puteți neglija morala și viitorul sănătos al copiilor dumneavoastră.
Desfrâul Precoce este Pista de Lansare spre Prostituția Modernă a mărfii tinere, crude, și naive!
Opriți această Crimă Spirituală, dați pruncilor „Școala celor 7 Ani de Acasă” și să nu va pară o gluma, pentru că vom distruge o Țară, un Neam, o Generație..

În final, Vă Mulțumim că vizitați Pagina Noastră Ortodoxă!
Vă dorim Spor Duhovnicesc tuturor și celor de acasă, și celor de departe, care sunt tot aproape de inima noastră și a lui Hristos.
Vă respectăm cu drag, și vă dorim tot Binele Material și Spiritual.
Vă rugăm să aveți grijă de tineri, să-i creștem responsabili, maturi, frumoși, sănătoși, înțelepți, cu discernere morală, și împăcați cu Voia Sfântă a lui Dumnnezeu, fără de care nu putem face nimic.

Să ne păzească Darul Duhului Sfânt și Rugăciunea Maicii Domnului, să nu se mai repete niciodată Tragedia de la Colectiv și acea mega suferință a dragilor lor părinți!
Să nu mai trăim Drama Hulei Anticlericale și aruncarea cu pietre în Biserica lui Hristos. Nu uitați, oamenii, ei pot greși.. dar Biserica – MAMA NEAMULUI ROMANESC – Nu a greșit niciodata!!!
A fost Școală, a fost Mamă, a fost Scut și Izvor de Credință și Cultură, în primejdii și năvăliri.
Este Scut de Unitate și Cultură, de Morală și Spiritualitate Românească, este Mama Limbii Române…

Tineri, iubiți Biserica cu dragoste și gând curat! Ocoliți derapajele și uscăturile, și astfel și Hristos vă iubește pe voi.
Să aveți bucurii și împliniri tinerești, copii frumoși și sănătoși, părinți credincioși și frumoși.. vrednici și darnici, mult spor și împliniri dorite, alături de fericirea sufletească a inimii!
Un călduros și sincer..LA MULȚI ANI!!!!

Cu Prețuire și Respect, de la Părintele Calistrat – Mănăstirea Vlădiceni din Iași! Anul 2016, 1 ianuarie – Anul Nou