„Nu numai cu pâine va trăi omul…” (Matei 4:4)

„Eu sunt pâinea cea vie carea s-au pogorît din cer: de va mânca cineva din pâinea aceasta, viu va fi în veci” (Ioan 6:51).

Despre ce fel de pâine este vorba aici? Despre două feluri de pâine: pâine materială şi pâine duhovnicească, căci nu putem câştiga nici una dintre acestea fără harul şi milostivirea lui Dumnezeu.

Care este a patra cerere din rugăciunea domnească?

Pâinea noastră, cea a zilei ce vine, dă nouă astăzi.

Ce dorinţă arătăm prin această cerere?

Mai întâi, prin ea ne arătăm încredinţarea că fără puterea şi milostivirea lui Dumnezeu nu putem trăi nici măcar o zi. Apoi, pentru că putem muri în orice zi, ne rugăm lui Dumnezeu să ne mântuiască de dorinţa nebunească a adunării de bogăţii pentru viitorul îndepărtat, când aproapele nostru poate muri din lipsa pâinii celei de fiecare zi. Cu alte cuvinte, Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea nici mai mult, nici mai puţin decât ce ne este de trebuinţă.

Despre ce fel de pâine este vorba aici?

Despre două feluri de pâine: pâine materială şi pâine duhovnicească, căci nu putem câştiga nici una dintre acestea fără harul şi milostivirea lui Dumnezeu. Pâinea materială o luăm din pământ, iar pâinea duhovnicească ne vine din cer. Cea dintâi este pentru trup, iar cealaltă pentru suflet. Despre pâinea materială, Hristos a spus:Nu numai cu pâine va trăi omul…” (Matei 4:4), iar despre pâinea duhovnicească a zis: „Eu sunt pâinea cea vie carea s-au pogorît din cer: de va mânca cineva din pâinea aceasta, viu va fi în veci” (Ioan 6:51). Astfel, pâinea noastră cea de toate zilele este mai întâi de toate Hristos, altă pâine este numai un adaos la aceasta.

(Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei și JiceiCredința Sfinților – Catehismul Bisericii Ortodoxe Răsăritene, Editura Predania, București, 2011, p. 98)

„Eu sunt pâinea cea vie carea s-au pogorît din cer: de va mânca cineva din pâinea aceasta, viu va fi în veci” (Ioan 6:51).
Foto – Dinu Constantin