Părintele Mina Dobzeu

Marea călătorie a vieții pământești spre Cer, la Ușa Milostivirii, spre poarta cea strâmtă, a cuviosului Arhimandrit MINA DOBZEU, s-a încheiat astăzi 8 Iunie 2018.

Cunoscutul duhovnic al Episcopiei Hușilor, părintele Mina Dobzeu, s-a distins prin stilul caracteristic de luptător neobosit în apărarea dreptei credințe.

Trecut de tânăr prin viața monahală, la mănăstirea Hâncu, Bradicești, Episcopia Hușilor și tot zelul său misionar din Ardeal, anii de detenție, apoi cele 12 cărți scrise pentru Dumnezeu, arată clar că a fost ales de Hristos, să fie un luminător al neamului nostru creștin și românesc.

 

Toate nevoințele personale, iubirea slujbelor bisericii, practicarea rugăciunii minții, bun slujitor al altarului, îl disting prin priza la publicul iubitor de Ortodoxie și de Hristos, care timp de 5o ani îl vor avea povățuitor și sfătuitor.

Deși bolnav și în suferință tot cu dorul lui Dumnezeu se va îndeletnici, în tainica rugăciune lăuntrică, va gusta de-a lungul vieții scârba, durerea, necazul, suferința, dezamăgirea, dar nu va îngenunchia în încercările ce vin de la vicleanul diavol, de la lume, de la trup.

Poate că botezându-l pe monahul de mai târziu, Nicolaie de la Rohia, unii vor crede că aceasta la făcut celebru, totuși celebritatea îi va vine din lupta cu încercările sistemului ateu stalinist, care-i va face mari necazuri chiar până în clipa căderii regimului comunist.

Acum, chiar putem spune, că părintele Mina a încheiat ciclul legendar al duhovnicilor misionari, venerabili, mistici, vizionari, care aveau legătura directă cu Dumnezeu, în rugăciunile lor, pentru necazurile poporului bine credincios.

Poate că mulți vor începe să-și afișeze ucenicia și tainica prietenie spirituală, dar sigur numai bunul Dumnezeu știe tristețea și singurătatea din inima blândului rugător, care lipsit de lumina biologică a trupului, s-a străduit să dobândească lumina Taborică a minții și inimii din tainica rugăciune a lui Iisus.

Astăzi bunul Dumnezeu i-a dat cununa nevestejită a măririi, pentru toată rabdarea și lucrarea de bun slumitor și credincios a Stăpânului Hristos.

Dumnezeu în iubirea Lui de oameni să-i dăruiască liniște veșnică, odihnă veșnică și mântuire veșnică.

Astăzi să-L așeze Dumnezeu lângă marele nume ale neamului nostru Românesc: Cleopa, Paisie, Iachint, Sofian, Adrian, Chiril, Petroniu, Ioil, Caliopie, Iustin, Arsenie, Tudor, Galeriu și pr Staniloae, alaturi de toți iluștrii duhovnici plecați la Dumnezeiasca Liturghie în Cer.

VEȘNICA POMENIRE DIN VEAC ÎN VEAC ȘI DIN NEAM ÎN NEAM!!!