Postul Nașterii Domnului, numit popular „Postul Crăciunului”.

„Genunchii mei au slăbit de post, iar carnea mea s-a uscat de lipsa untdelemnului” Ps. 108

Începem Postul Nașterii Domnului, numit popular „Postul Crăciunului”.

Pentru toți iubitorii paginii noastre de învățătură Ortodoxă și tuturor creștinilor de oriunde s-ar afla, le dorim sănătate sufletească, pace duhovnicească, sfântă mântuire și post binecuvântat.

Tocmai frumusețea cântărilor bisericești, isonul nostalgic al colindelor, care încet or să răsune pretutindeni în glasurile copiilor și creștinilor, vor da frumusețe sărbătorii Nașterii Domnului.

Frumusețea postului, cu bucuria venirii în lume a lui Dumnezeu Cuvântul în chip de Om, ca Prunc nevinovat și Preacurat în mâinile Fecioarei în ieslea de la Bethleem, ne dă nădejdea salvării din mrejele vicleanului diavol, care vrea tot mai mult să cuprindă tot pământul și să bage frica în creștini tot mai mult, ca să-i departeze de harul și puterea Pruncului Hristos născut în ieslea de la Bethleem.

Trebuie să avem credință tare și neclintită, rugăciune nezdruncinată, psalmii să vibreze în inima creștinătății iar mila Domnului Hristos Cel Rastignit și Înviat să se reverse pe tot pământul.

Astăzi, natura toată murmură tăcută sub răutatea umanității depărtate tot mai mult de Dumnezeu, pământul se clatină greoi de mulțimea fărădelegilor, care îl pângăresc necontenit și-l întinează tot mai mult, cu fărădelegi care au depășit demult hotarul dreptății Divine și au împuținat mult, mila lui Dumnezeu pentru lume.

Dumnezeu S-a retras cu multă discreție în taina sufletelor credincioase și pline de evlavie sfântă, iar întreaga umanitate geme ca o fiară rănită sub povara morții, durerilor, a bolilor nevindecabile, a scârbelor, a nedreptăților, a jafului, a razboaielor, a nepăsării și necredinței, care vrea cu orice preț să întunece încet, tot pământul până și Lumina Soarelui Hristos, coborât în chip tainic din Fecioara Maria în ieslea de la Betheem.

Murmurul fiorilor întunericului necredinței devine tot mai asurzitor de la zi la zi, în urechile întregii lumi care l-au uitat pe Dumnezeu, a devinit un refren demonic, repetat ca odinioară la căderea îngerilor, prin josnicia mândrului Lucifer marele heruvim, „NU VOM SLUJI ȚIE DUMNEZEULE”! Sf. Scriptură

Toată această asurzeală ca un haos venit asupra umanității fără direcție luminoasă în calea acestei vieți, este brăzdată și în acest an de cometa umblătoare, Stea de la Bethleem, care ne amintește în întunericul orbitor al morții noatre sufletești zicând că:
„VI S-A NĂSCUT VOUĂ MÂNTUITOR, ÎMPĂRAT MARE PE TOT PĂMÂNTUL”. Sf. Evanghelie

Iar Blândul și Sfântul Prunc Iisus, întinde gingaș mânuța divină care ține toată creația Tatălui, zicând mării acestei lumi tulburate și învolburate:
„TACI ȘI LINIȘTEȘTE-TE”! Sf. Evanghelie

Iar celor ce poartă în inimi curate, în discreție și credință taina ieslei de la Bethleem le spune: „ÎNDRĂZNIȚI, EU AM BIRUIT LUMEA!” Sf. Evanghelie

Cu această nădejde în sufletele noastre „NU TE TEME TURMĂ MICĂ, PORȚILE IADULUI NU VOR BIRUI BISERICA MEA ÎN VEACUL VEACULUI”, pornim la drum ca cei trei magi, să punem timp de șase săptămâni, la picioarele Pruncului Sfânt, aurul strălucitor al credinței, tămâia rugăciunii și smirna faptelor creștine, postul, rugăciunea, milostenia și privegherea.

Ca să putem vedea cu ochii noștrii, Steau mântuirii noastre, Steaua de la Bethleem, care a călăuzit pe cei din întuneric la Lumina Soarelui Dreptății, la Domnul nostru Iisus Hristos, timp de doua mii de ani toată umanitatea, de atunci și până astăzi în zilele noastre, trebuie să avem inimi arzânde și curate.

„OARE NU ARDEAU INIMILE NOASTRE PE CALE, CÂND NE TÂLCUIA SCRIPTURILE” Sf.Evanghelie

Să ne rugăm cu smerenie din inimă: Pruncule Sfânt, mai binecuvintează odată via aceasta, pe care a sădit-o dreapta Ta, curățește din ea, toate uscăturile, îndepărtează toți mistreții care o strică pe ea și o mai îngrădește odată cu Harul Tău Cel Sfânt, ca la începuturile omenirii, ca să nu pierim pe cale!

Cu evlavie și credință Pruncule Iisus, îți aducem jertfa noastră săracă de rugăciune, din inimi încă neluminate din destul, dar înfrânte și smerite de încercările și necazurile ce vin peste noi și plecăm genunchii sufletelor noastre, precum demult magii și păstorii au îngenunchiat la sfânta iesle de la Bethleem zicând: „SLAVĂ ÎNTRU CEI DE SUS, PE PĂMÂNT PACE ȘI ÎNTRU OAMENI BUNĂ VOIRE”. Sf. Evanghelie

În zgomot de clopoței în sfintele altare, cu parfum sfânt de tămâie, în cântări duhovnicești, vestitoare Nașterii Domnului, cu suflete smerite, cu inimi zdrobite de încercările vieții, te așteptăm Iisuse să intri în casele noastre, în inimile noastre, să fim iar fii ai Luminii celei veșnice, umblând cu bucurie sfântă în carările mântuirii noastre urmându-Ți Ție.

„Cel ce mă iubește, acela păzește poruncile Mele”. Sf. Evanghelie

„Hristos se naște slăviți-L, Hristos din Ceruri întâmpinați-L!”

TUTUROR POST BINECUVÂNTAT ȘI BUCURIE SFÂNTĂ, ÎN OSTENEALA SUFLETEASCĂ A MÂNTUIRII, ÎN CALEA SPRE DUMNEZEU.

„Și Steaua a stat unde era Pruncul” Liturghier

Părintele Calistrat – Mânăstirea Vlădiceni – Iași
15 noiembrie 2020.

– Bucurați-vă !
– Pace vouă !(Sf.Evanghelie).